2. Programmaplan

Een programma is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel van activiteiten'. Deze definitie laat gemeenten ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Aalsmeer heeft zes programma's. Daarnaast bevat het de verplichte onderdelen "Overhead" en "Algemene dekkingsmiddelen".