5.4 Bronvermelding

Nummer

Bronnaam

1

Basisregistraties gemeente

2

Gemeentepeiling 2015, 2017, 2019

5

GGD (Emovo/Gezondheidspeiling)

6

O+S Amsterdam (veiligheidsrapportage Amstelland)

7

www.waarstaatjegemeente.nl

8

UWV: Atlas Sociale Voorzieningen

10

DUO onderwijsdata

11

De Meerlanden

12

Culturele instellingen

13

LISA

15

Sienergie

16

CBS

18

Woningcorporatie Eigen Haard

19

COELO

20

Locatus

21

www.bezoekbas.nl

22

Onderzoek Sportgedrag jongeren Aalsmeer

23

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016, 2017, 2018

ga terug