2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2019 - 2022

Het gaat economisch goed in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.

ga terug