3.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hierbij wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens inzake de bedrijfsvoering van de organisatie. Met een adequate bedrijfsvoering kan de dienstverlening efficiënt worden georganiseerd en wordt de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten beter.

ga terug