5.2 Indicatoren en kengetallen

Dit scherm bestaat uit maximaal 2 onderdelen per programma:

  • indicatoren voor het gehele programma en
  • kengetallen per thema voor het programma.

Via het + teken worden de details zichtbaar. Als er geen details zijn wordt een leeg blok getoond.

ga terug