2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2019 - 2022

Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de Greenport en in de metropool vasthouden en versterken.

Wij gaan het merk Aalsmeer (Visit Aalsmeer) als het gaat om bloemen en water internationaal en regionaal sterker op de kaart zetten. Dit doen wij door de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen willen wij wendbaar zijn en tijdig kunnen sturen. Daar passen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer in. Wij willen snel met bedrijven en de raad de Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme evalueren, actualiseren en samenvoegen.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, moeten wij samen met inwoners en bedrijven aan de slag met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.

ga terug