2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Missie 2019 - 2022

Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving.

Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Daarnaast werken wij steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van buurtpreventie. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zijn ondermijning, met specifieke aandacht voor woonfraude en aanpak hennepteelt, inbraken en verwarde personen.

Transparantie is ook de rode draad in de gemeentelijke regelgeving. Voor iedereen dezelfde regels. Duidelijkheid met oog voor de menselijke maat. Daarbij werken wij aan deregulering: het terugdringen of vereenvoudigen van regels, bijvoorbeeld het beperken of afschaffen van welstand.

ga terug