De programmabegroting is de beleidsinhoudelijke en financiële uitwerking op bestuurlijk niveau via de bestuurlijke programma’s en taakvelden. Hier staan de actuele beleidsontwikkelingen en bijbehorende actiepunten vermeld. De middeleninzet is per programma ingevuld.

Via de begroting autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen en stelt zij het kader voor de verantwoording vast. Daarnaast geeft de programmabegroting via paragrafen een thematisch beeld van de financiële positie van de gemeente.