2.1 Sociaal domein

Missie 2019 - 2022

In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen.

Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.

ga terug