2.7 Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook in een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen, c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

ga terug